Eventa

South Africa's Latest Events

Emcimbini Lyrics: Dj Maphorisa x Kabza De Small

[Intro] Hii Hiii
Ooh.. OoooohOooh
Hii.. Hiiii.. HiiiOoohoo

Hii Hiiii
Ooh.. OoohOoooh
Hii.. Hiiii.. HiiiOoohoo

[Chorus] Ayi
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona

Aw
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona

Aw
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona

Aw
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona

[Verse 1]

Emarikan’ ak’hambeki
Sekufike ama-2k
Leyi’ ngane ay’khuzeki
Nezam’ ay’bambeki

Aw
Iyo’lento es’xabanisa nabazali
No’makhelwane
Ay’ nomphakathi

PIANO!
PIANO!
Asisalali emakhaya
Ngenxayakho

EH!
PIANO!
PIANO!
Asisalali emakhaya
Ngenxayakho

Ayi
EMcimbini__
Kulaph’ ong’thola khona
EMcimbini__
Kulaph’ ong’thola khona

[Chorus]

Aw
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona

Aw
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona

Aw
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona

[Verse 2] Izinto mazi’ so
Bayo’khala e’nextdoor
Sifike ngayi’zolo
So hamba la ngo4

Siyaba’ controller
Aw kholwa uzobona
Ngeke wazi’ sola
Aw le’zinto za’khona

Izinto mazi’ so
Bayo’khala e’nextdoor
Sifike ngayi’zolo
So hamba la ngo 4

Siyaba’ controller
Aw kholwa uzobona
Ngeke wazi’ sola
Aw le’zinto za’khona

Aw le’zinto za’khona
Ezenza sjaive so na’
Naba ntwana ba’baya
And as’funi uk’vaya

Get Down
Get Down
Why PIANO wenza so?

Aw le’zinto za’khona
Ezenza sjaive so na’
Naba ntwana ba’baya
And as’funi uk’vaya

Get Down
Get Down
Why PIANO wenza so?

[Chorus] Ayi
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona

Aw
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona
EMcimbini
Kulaph’ ong’thola khona

[Bridge]

PIANO!
PIANO!
Asisalali emakhaya
Ngenxayakho

EH!
PIANO!
PIANO!
Asisalali emakhaya
Ngenxayakho

Emcimbini Lyrics: Dj Maphorisa x Kabza De Small

%d bloggers like this: