Ke sikiloe ke Jesu

Posted under Difela, Gospel, Lyrics On

1. Ke sikiloe ke Jesu,
Ke dutse ho eena,
Fubeng sa hae kajeno
ke ya khatholoha.
Ke apere lerato
Ka matsatsi ‘ohle;
Che, ha ke tshohe letho,
Ke bolokehile.
Ke sikiloe ke Jesu,
Ke dutse ho eena,
Fubeng sa hae kajeno
ke ya khatholoha.

2. Ke bone setshabelo
Pelong ya Morena;
Teng tshabo, pelaelo
Ha di ha nkama.
Maswabi le meleko,
Ho teneha pelo
Di fedile, ke thabo
Sefubeng sa Jesu.
Ke sikiloe ke Jesu, …

3. Lefikeng la ka mehla
Le ‘na ke theile;
Leha meea e puka,
Ha ke sisinyehe.
Na nka sisinyeha jwang
Ha ke le ho Jesu?
Di tla feta tse ntshoenyang,
Esita le lefu.
Ke sikiloe ke Jesu, …

3. wa rateha, MOrena,
Ke o tsetse pelo;
Tshepo ya ka ke wena,
Wena fela, Jesu.
‘Me ho se ho se hokae,
Ha siu bo e-sa,
Ke tla orohela hae,
Moo o tla nkhatholla.
Ke sikiloe ke Jesu, …