Ke sikiloe ke Jesu

1. Ke sikiloe ke Jesu,
Ke dutse ho eena,
Fubeng sa hae kajeno
ke ya khatholoha.
Ke apere lerato
Ka matsatsi ‘ohle;
Che, ha ke tshohe letho,
Ke bolokehile.
Ke sikiloe ke Jesu,
Ke dutse ho eena,
Fubeng sa hae kajeno
ke ya khatholoha.

2. Ke bone setshabelo
Pelong ya Morena;
Teng tshabo, pelaelo
Ha di ha nkama.
Maswabi le meleko,
Ho teneha pelo
Di fedile, ke thabo
Sefubeng sa Jesu.
Ke sikiloe ke Jesu, …

3. Lefikeng la ka mehla
Le ‘na ke theile;
Leha meea e puka,
Ha ke sisinyehe.
Na nka sisinyeha jwang
Ha ke le ho Jesu?
Di tla feta tse ntshoenyang,
Esita le lefu.
Ke sikiloe ke Jesu, …

3. wa rateha, MOrena,
Ke o tsetse pelo;
Tshepo ya ka ke wena,
Wena fela, Jesu.
‘Me ho se ho se hokae,
Ha siu bo e-sa,
Ke tla orohela hae,
Moo o tla nkhatholla.
Ke sikiloe ke Jesu, …