Eventa

South Africa's Latest Events

My Oom se Vrou se Plekkie

02-Jul-2021 at 19:00 UTC - 02-Jul-2021 at 23:00 UTC (15 day(s) left)
Roodepoort Theatre
Roodepoort Theatre, 100 Christiaan de Wet Rd, Florida Park, Roodepoort, 1709,Gauteng
R200 (Prices may vary depending on the type of tickets)
Buy Tickets

“My Oom se Vrou se Plekkie” speel af in die baie elegante dakwoonstel in Melville van Phillip en Jeanette Martins.
Die woonstel is pas opgeknap en het grootliks leeggestaan. Phillip is ‘n baie eerbare kinderboekuitgewer, en deel ‘n kantoor met sy venoot Henry Loots, op die grondvloer van dieselfde gebou. Phillip stem teen sy sin in dat Henry die woonstel een aand leen om sy nuutste vriendin te “vermaak”. Terselfdetyd word Jeanette deur Linda, Henry se vrou, oortuig om dieselfde woonstel vir haar te leen sodat sy haar nuutste minnaar kan trakteer.
Maar wat niemand weet nie, is dat die binnenshuiseversierder, wat die afgelope drie maande aan die wooonstel gewerk het, besluit het om vir die au pair, Sylvie, die nuwe, ronde bed te wys.
En ja, dit alles gebeur op dieselfde aand!

__________________________________________________________________________________________

“My Oom se Vrou se Plekkie” takes place in a very elegant Melville loft owned by Phillip and Jeanette Martins.
The loft has just bee renovated is is standing mostly empty. Phillip is a very honourable children’s book publisher and shares an office with his business partner Henry Loots on the ground floor of the same building. Against his will, Phillip agrees that Henry can use the loft to “entertain” his latest girlfriend. At the same time, Henry’s wife, Linda convinces Jeanette to let her use the flat so that she can treat her latest lover.
But what nobody knows is that the interior decorator who worked on the loft for the last three months, decided to show Sylvie, the new au pair, the new round bed.
And yes, this all happens on the same night!

My Oom se Vrou se Plekkie

%d bloggers like this: