Tlo, Moya o Halalelang, Moe’a nete

1 Tlo Moya o halalelang,
Moe’a ‘nete, wa cheseho,
Kena di pelong tse batang,
Di tukiswe ka lerato.

2 o re etele, Mohloeki,
Ka dineo tse ho wena;
U romiloe ke ‘Moloki
Ho tla re abela tsona.

3 Kajeno, o re thabise
Ka tshepo le ka tumelo;
Matl’a hao a re nchafetse
Pelo, moya , le kelello.

4 o hlahise ka ho rona
Lerato, khotso, le mohau;
Re beiswe ditholwana
Tse loketseng bana ba hao.

5 Re be jwale ka difate
Tse hlomiloeng pel’a metsi,
Re nosetswe, Moe’a Ntate
Ka matsatsi le matsatsi.