Ya itshepelang Modimo

1. ya itshepelang Modimo
Le botshepehi ba oona,
A ka hla dula ka khotso
Har’a tshiu tsa mefuta.
Mookamedi ya renang
O tseba see re se hlokang.

2. di thusang dipelaelo,
Le ‘ona masisapelo?
Na Moabi wa bophelo
H’a bo dise ka lerato?
Mookamedi ya renang
O tseba see re se hlokang.

3. Betang pelo, ba Morena,
Le mo siele sebaka;
O tla tseba ho fetola
Tsohle molemo wa rona.
Mookamedi ya renang
O tseba see re se hlokang.

4. Ruri o s’a ikhethetse
Motsotso wa ho re thusa;
Ho bana ba hae o tletse
Rato le se nang ho fela.
Mookamedi ya renang
O tseba see re se hlokang.

5. Se re, ha o s’u hlomoha:
Ke lahliloe ke Morena!
‘Me batho ha ba qhomeha,
Ba filoe lehlohonolo!
Mookamedi ya renang
O tseba see re se hlokang.

6. Ha bohloko bo o kena,
Bo o tuba, sheba Jesu!
Sefapanong sa Golgotha
Ke diba sa matshediso.
Mookamedi ya renang
O tseba see re se hlokang.

7. Tshaba Modimo, moena,
U hate tsela ya oona.
Mehopolo ‘nqa ho wena
Ke e molemo ka mehla.
Mookamedi ya renang
O tseba see re se hlokang.

8. Morena, mponele tsohle;
ke ya o tshepa, wena fela.
U ntate, ntsamaise hle;
Tshepo ya ka e ho wena.
Wena Jehova ya renang,
U tseba see ke se hlokang.