Ababuyanga Lyrics – Aymos

Ababu, ababu (Iyoo)
Ababu, ababu (Iyoo)
Ababu, ababu (Iyoo)
Ababu, ababu (Iyoo)

Kwashu mzali wami, wathi ubolayela
Ngavel unyamalale nabomnyamane
Kwashu mzali wami khumbule khaya
Ngeka qali Isidingo, sok’susu Mvhango
(Iyoo)

Mina ngalo mzuzu angitholakali
Msani ukukhathazeka nginaba hlobobami
Nidlu busha sdantsela
Iyano ikhalubsuku bonke

Ababu, ababu (Iyoo)
Iyasho iyano (Iyano)
Iyasho iyano (Iyano)
Iyasho iyano (Iyano)
Iyasho iyano (Iyano)

Ababuyanga ubusuku bayi zolo (Ababuyanga)
Ababuyanga ubusuku bayi zolo (Ababuyanga)
Ababuyanga ubusuku bayi zolo (Ababuyanga)
Ababuyanga ubusuku bayi zolo (Ababuyanga)

Ababu, ababu (Iyoo)
Ababu, ababu (Iyoo)
Ababu, ababu (Iyoo)
Ababu, ababu (Iyoo)

Masel’yo lali ilanga ma khumbule khaya
Balele bangemnandi k’phelubothongo
Bavuka beno msindo sekunezintsolo
Ubukuphi na?

Mina ngalo mzuzu angitholakali
Msani uku’khathazeka nginaba hlobobami
Sidlu busha sdantsela iyano ikhalubsuku bonke
Iyasho iyano

Iyano (Ababu ababu)
Iyano (Ababu ababu)
Iyano (Ababu ababu)
Iyano (Ababu ababu)

Ababuyanga ubusuku bayi zolo (Ababuyanga)
Ababuyanga ubusuku bayi zolo (Ababuyanga)
Ababuyanga ubusuku bayi zolo (Ababuyanga)
Ababuyanga ubusuku bayi zolo (Ababuyanga)

Ababu, ababu (Iyoo)
Ababu, ababu (Iyoo)
Ababu, ababu (Iyoo)
Ababu, ababu (Iyoo)