Amaneighbour Lyrics

Halloo…Killer Kau!
Aybo!

Abagwiny’ abantu, abant’ abasangane
Abagwiny’ abantu, abant’ abasangane
Aph’ amashangane, azolan’iyngane
Aph’ amashangane, azolan’iyngane

Abagwiny’ abantu, abant’ abasangane
Abagwiny’ abantu, abant’ abasangane
Aph’ amashangane, azolan’iyngane
Aph’ amashangane, azolan’iyngane

Abagwiny’ abantu

Eh hhay amaNeighbour, amaNeighbour
Aii awavuk’ amaNeighbour (Aha!)
Aii alel’ amaNeighbour (Aha!)
Asil’ amaNeighbour (Aha!)
Athand’indab’ amaNeighbour
Ayaloy’ amaNeighbour (Aha!)

Aii kodwa amnandi amaNeighbour
Amnandi amaNeighbour
Aii kodwa amnandi amaNeighbour
Amnandi amaNeighbour

Engithi hhay amaNeighbour amaNeighbour
Aii awavuk’ amaNeighbour
Aii alel’ amaNeighbour
Asil’ amaNeighbour
Athand’indab’ amaNeighbour
Ayaloy’ amaNeighbour

Hhaw kodwa amnandi amaNeighbour
Amnandi amaNeighbour
Aii kodwa amnandi amaNeighbour
Amnandi amaNeighbour

Eh hhay amaNeighbour, amaNeighbour
Aii awavuk’ amaNeighbour (Aha!)
Aii alel’ amaNeighbour (Aha!)
Asil’ amaNeighbour (Aha!)
Athand’indab’ amaNeighbour
Ayaloy’ amaNeighbour (Aha!)

Aii kodwa amnandi amaNeighbour
Amnandi amaNeighbour
Aii kodwa amnandi amaNeighbour
Amnandi amaNeighbour

Engithi hhay amaNeighbour amaNeighbour
Aii awavuk’ amaNeighbour
Aii alel’ amaNeighbour
Asil’ amaNeighbour
Athand’indab’ amaNeighbour
Ayaloy’ amaNeighbour

Hhaw kodwa amnandi amaNeighbour
Amnandi amaNeighbour
Aii kodwa amnandi amaNeighbour
Amnandi amaNeighbour

Sengish’ isisu som’hambi singakanani
Singangenso yenyoni
Aii singangenso yenyoni
Eybo singangenso yenyoni

Sengish’ isisu som’hambi singakanani
Singangenso yenyoni
Aii singangenso yenyoni
Eybo singangenso yenyoni

Sengish’ isisu som’hambi singakanani
Singangenso yenyoni
Aii singangenso yenyoni
Eybo singangenso yenyoni

Sengish’ isisu som’hambi singakanani
Singangenso yenyoni
Aii singangenso yenyoni
Eybo singangenso yenyoni

Cel’ ipapa ngizosheba ngePiano maan
Cel’ ipap yeMan hhe
Aybo cel’ ipap yeMan hhe
Aybo cel’ ipap yeMan hhe aybo

Cel’ ipapa ngizosheba ngePiano maan
Cel’ ipap yeMan hhe
Aybo cel’ ipap yeMan hhe
Aybo cel’ ipap yeMan hhe aybo

Cel’ ipapa ngizosheba ngePiano maan
Cel’ ipap yeMan hhe
Aybo cel’ ipap yeMan hhe
Aybo cel’ ipap yeMan hhe aybo

Cel’ ipapa ngizosheba ngePiano maan
Cel’ ipap yeMan hhe
Aybo cel’ ipap yeMan hhe
Aybo cel’ ipap yeMan hhe aybo

Hhaa! Umshin’ wami
Killer Kau benzani
Uyababona lama shangane (Aha! Sure)
Eh Killer Kau benzani
Uyababona bathath’ utshwala bethu (Aha! Sure)

Ah Killer Kau benzani
Uyababona lama shangane (Aha! Sure)
Eh Killer Kau benzani
Uyababona bathath’ utshwala bethu

Eh hhay amaNeighbour, amaNeighbour
Aii alel’ amaNeighbour (Aha!)
Athand’indab’ amaNeighbour
Ayaloy’ amaNeighbour (Aha!)

Aii kodwa amnandi amaNeighbour
Amnandi amaNeighbour
Aii kodwa amnandi amaNeighbour
Amnandi amaNeighbour

Engithi hhay amaNeighbour amaNeighbour
Asil’ amaNeighbour
Athand’indab’ amaNeighbour
Hhaw kodwa amnandi amaNeighbour