Ho dula le Ntate

1. Ho dula le Ntate,
Ho bua le eena,
Ho molemo, ho monate,
Ke monyaka ho ‘na.

2. Fifing la bosiu,
Ha ke fadimeha,
Ha ho tshabo le bodutu,
Ke bua le eena.

3. Hosa o ntlela
Ka mpho tse molemo,
Leha ke mo hlahisetsa
Thoko tsa lerato.

4. Le letsatsi lohle
Ha a ntsamaisa,
Ke mamela ke thabile,
‘Me ke ya ‘muisa.

5. Ha le phirimile
O ‘nea boroko;
Ke lala ke mo tshepile,
Ntate ya lerato.

6. Ke sepela jwalo
Hamonate-nate,
Ka khotso le ka nyakallo,
Hammoho le Ntate.