Atamelang ho Jehova

1 Atamelang ho Jehova,
Le ‘mineleng alleluia!
Naha tsohle, mo roriseng,
Mo rateng, mo sebeletseng.

2 Ruri ke eena Molimo
O moholo, o molemo,
O re entseng, o re lisang
Molimo o re pholosang,

3 Thabelang bohle Morena ,
Mo leboheng, tšabang eena
Iteleng moo a rapeloang
Lon aba mo hloloheloang!

4 Hobane ke ea lereko,
O re hlolela meleko
Mosa oa hae oa tlotleha
‘Nete tsa hae lia hloleha