Eloyi Lyrics – Nobuhle

Ngiyisosh’elibuya Empini
Elingazi lutho licul’izingoma
Sizakuyithini impilo
Ngobl ingomso alaziwa
Sizakuyithini na Impilo
Ngob’ingomso alaziwa
Sizakuyithini na impilo sesibheke kuwe

Eloyi, Eloyi, Eloyi
Elamasabaktani
Eloyi, Eloyi, Eloyi
Elamasabaktani

Ngilapha eeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Oh Ya oh Ya Oh Ya

Ngilapha eeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Oh Ya oh Ya Oh Ya

Ngiyamemeza kuwe
Zinsana azidlile
Silinde wena Eloyi Eloyi
Ngiyamemeza kuwe
Zinsana Azidlile
Silinde wena Eloyi Eloyi

Eloyi (Yiii yii)
Eloyi (Eloyi yoo yoo)
Eloyi (Elama)
Elamasabaktani (eloyi eloyi)
Eloyi (Eloyi eloyi)
Eloyi (Eloyi hee)
Eloyi, Elamasabaktani

Ngilapha eeh Vulani Indlela (vulani indlela)
Ngilapha eeeh Vulani Indlela (anivuleni indlela)
Ngilapha eeeh Vulani Indlela (Ngilapha Vulani Indlela)
Oh Ya oh Ya Oh Ya

Ohhh! Ngilapha eeh Vulani Indlela (Ohhh Ohh)
Ngilapha eeeh Vulani Indlela (Ohhhhh ohhh)
Ngilapha eeeh Vulani Indlela (Vulani Indlela)
Oh Ya oh Ya Oh Ya (Vulani Indlela)

Ngilapha eeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Oh Ya Oh Ya Oh Ya

Ngilapha eeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Oh Ya Oh Ya Oh Ya

Ngilapha eeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela
Ngilapha eeeh Vulani Indlela

Oya ya ya ya, oh ya ya ya
Oh ya ya, oh ya ya ya
Oh ya oh ya