Ghanama Lyrics – Makhadzi

(Cheza Prince Benza)

Linwe duvha ndi dowa nga mbilu
Linwe duvha ndi dowa ndafa
Ndi tshi funa ndi funa nga mbilu
And linwe duvha ndi dowa ndafa

Linwe duvha ndi dowa nga mbilu
Linwe duvha ndi dowa ndafa
Ndi tshi funa ndi funa nga mbilu
And linwe duvha ndi dowa ndafa

Nne ndi dzhola nga mbilu
And zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama
Kharivhone, nne ndi dzhola nga mbilu
And zwanga zwa mudzholo zwi kho ganama

Ndo dzhola na Manu
Ndo dzhola na Peter
Bdo dzhola na John
Zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama

Ndo dzhola na Manu
Ndo dzhola na Peter
Bdo dzhola na John
Zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama

Ndo shuma muvhuru
Ndo shuma mukhuwa
Ndo shuma muvhuru
Mara vhanna zwanga zwa mushumusho zwi kho ghanama

Nne ndi dzhola nga mbilu we
Nne ndi kho dzhola nga mbilu
And zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama
Nama, zwi kho ghanama
Nama, zwi kho ghanama

Ndari zwanga zwa mushumo zwi a ghanama
Kharivhone, nama, zwi kho ghanama
Vhanna zwanga zwa mudzholo zwi kho ganama
Zwi kho ghanama, nama, zwi kho ghanama
Ndari zwanga zwa mushumo zwi a ghanama

Mathata aka hafeli
Mathata aka hafeli
Mathata aka hafeli
Rakgadi mme le malume thusang
Rakgadi mme le malume thusang

Dilo tjaga tja mjolo dino ghanama, dino ghanama
Dino gha, dino gha, dino gha,dino gha, dino ghanama
Dino gha, dino gha, dino gha,dino gha, dino ghanama
Dino gha, dino gha, dino gha,dino gha, dino ghanama
Dino gha, dino gha, dino gha,dino gha, dino ghanama

Zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama
Zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama
Zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama
Zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama

Zwanga zwa mushumo zwia ghanama
Zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama
Zwanga zwa vhutsilo zwi kho ghanama
Zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama

Ndo dzhola na Manu
Ndo dzhola na Peter
Bdo dzhola na John
Zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama

Ndo dzhola na Manu
Ndo dzhola na Peter
Bdo dzhola na John
Zwanga zwa mudzholo zwi kho ghanama

Zwi kho ghanama, nama, zwi kho ghanama
Ndari zwanga zwa mushumo zwi a ghanama