Ha ke le tjee, ke le mobe

Posted under Difela, Gospel, Lyrics On By admin

1. Ha ke le tjee, ke le mobe,
Ke le ya khesehang,
Na har’a baetsadibe
‘Na ke bonoe jwang?

Jo, ke mohlo-hlolo
Ha ke ratwa le ‘na
Ka rato le lekalo
Le ke Morena

2. O nkentse jwang moratuwa,
Ntho e hlokolosi
Le daemane ya bohlokwa,
‘Na molefatshe?
Jo, ke mohlolo…

3. wa mpatla, wa mpatlisisa
Ka dilemo-lemo;
Wa mphumana, wa mphedisa,
Oona Modimo.
Jo, ke mohlolo-hlolo…

4. Ke phela ka boiketlo
Atleng tsa Morena;
Ke ka thaka ya leihlo
Le ‘na ho eena,
Jo, ke mohlolo-hlolo..