E joale ke tla oroha

1. E, joale ke tla oroha
Ka la Simeone;
Ke tšepile ho pholoha
Motseng oa Sione.

2. O ne a kene tempeleng:
A fihlela Jesu
Ea baletsoeng batho mehleng,
Ke Molim’oa rona.

3. Jesu ka sebele-bele,
Seli la lichaba,
Tlotlo la Iseraele,
Hlooho ea litaba.

4. Le ‘na ke ‘mone ‘Moloki
Ea ntefetseng libe;
Ke se ke le mopholohi,
Ngoana oa Sione.