Jesu, rato la hao

1. Jesu, rato la hao – o mphile lona;
Ke molato wa hao, – Ke tla o fa’ng?
Ke inea wena, – ka ‘mele le moya;
Ke ntsha hanyenyane, o mpha tsohle.

2. Ntaele, Morena, – Ke mofo wa hao;
Thato ke tla etsa – ya hao eohle.
Ha e ka nkimela, – dumela, o ntlatse;
Le ho sitwa haka – U ntshwarele!

3. Ke be motshepuwa – Sechabeng sa hao,
Esita le mona – Fatsheng lena.
Nke ke o khahlise, – Ke iketse mora,
U tl’u khahloe ke ‘na – Moren’a ka.

4. Sefapano saka – Ke tla se jara,
U le ka mora’ ka, – o ntjarisa.
Ho timele bo’na, ho tswaloe bowena,
Ho tl’o ahe ha ka – wena fela.