Lala ho ‘na

 

1 Lala ho’na, shoalane e oele,
Meriti ea bosiu ke ena;
Ba neng ba nthusa ba tsamaile;
Uenq, Morena, tlo lala ho ‘na!

2 tšiu tsa Ka li feta kapele;
Thabo le khanya ea fatše lena
Tsohle lia senyeha, li timele;
Uena ea sa feteng, lala ho ‘na!

3 Ha ke batle chalimo ea mahlo,
Ke lakatsa ho ba moratuoa
Ke tloaelane le rato la hao;
Se fapohele, tlo, lala ho ‘na!

4 Se tle ka botshabeho, Morena
Tlo ka mosa, tlo ka matšeliso;
Tlosa libe tsee ke llang ka tsona;
Thuso e aba sitoang, lala ho ‘na!

5 Ke u lakatsa ka nako tsohle;
Matla a hao a fenya Satane;
Ha ho motho ea joale ka uena,
Thabong le bohlokong, lala ho ‘na

6 Ha u le teng, ke tleloa ke matla,
Le mahlomola ha a sa baba,
Ha ke tšohe lefu le lebitla;
Ke li hlotše, ha u lala ho ‘na!

7 Mohla ke orohang, u nkhothatse;
Khanya lefifing, u mpotše tsela,
Botšo bo se, seli le nchabele;
Leholimong, u ntse u na le ‘na.