Lekunutung le Morena

Posted under Difela, Gospel, Lyrics On

1. Lekunutung le Morena,
O, homonate hakaakang!
Ke buisana le eena,
Kamoo pelong ke ikutlwang.
Ke ‘molelle ditsietsi
Tse nkhathatsang tsa lefatshe,
Ke role tsohle tse ho ‘na,
Lekunutung le Morena.

2. Lekunutung le Morena
Ke fumane setshabelo.
Ke phemela teng mamena,
Diqhafutso le meleko.
Leha sera se bohale,
Se ntlohela, se balehe,
Ha se nkwela, se mphumana
Lekunutung le Morena.

3. Lekunutung le Morena.
Ho ‘na ke lehlohonolo;
Ha ke bua, wa mamela,
O nkaraba ka lerato.
Ha ke ‘matla sefahleho,
Ka pelong ho tlala thabo;
Ke monyaka, ha ke kena
Lekunutung le Morena

4. Lekunutung le Morena,
Hoja nka bat eng ka mehla,
Ka mamela, ka mo boha,
Ka utlwa ke khatholoha!
Ke khora khotso ya ‘nete,
Ha ke buiswa ke Ntate,
Ke ntse ke dumellwa le ‘na
Lekunutung le Morena