Ha le mpotsa tshepo ya ka

1. Ha le mpotsa tshepo ya ka,
Ke tla re, ke Jesu;
Ka lapetse ho mo aka;
Ha hae ke haeso.

2. Le re, ke bone’ng ho eena?
Ke bone phomolo;
Thabo e leng ho Morena
Ha e na phetoho.

3. Ka na ka nyorelwa botle,
Ka tswa tswa ke batla,
Ka tsielwa ke ntho tsohle,
Ka fellwa ke matla.

4. Athe Jesu o n’a mpona
Ha ke lela jwalo;
A mpitsa a re: Tlo ho ‘na,
U fole matswalo.

5. Jwale ke khotshe ka mehla
Mohau wa Modimo;
Ke qadile ho iketla
Tshepong ya hodimo.