‘Mele, pelo, le moya

1. ‘Mele, pelo le moya,
Botho kaofela,
Ke o beela tsona,
Ke di tella wena.

E, sehlabelo sa ka
Ke ‘na ka sebele;
Jesu, Moren’a ka,
U se amohele.

2. Ha ke hopola wena,
Na nka qenehelang?
Tse ntle ha kena tsona
Tse ka o khahlisang.
E, sehlabelo sa ka …

3. Matla, leruo, bocha,
Hlalefo le tsohle,
U se ke wa di khesa,
U di amohele.
E, sehlabelo sa ka …

4. Ho phela hohle ha ka,
Nyene le bosiu,
Ke ho beets wena,
Ha ke ho re letho!
E, sehlabelo sa ka …

5. o bue hle, Monghadi,
Le ‘na o taele,
U nthome mosebetsi,
Ke o sebeletse.
E, sehlabelo sa ka …

6. Leha o ka nthoma kae,
Ke na le ho thaba;
Kahohle ho ‘na ke hae,
Moo ke rongwang k’wena.
E, sehlabelo sa ka …

7. Leha ke le lefela,
Ke ntho ya hao ruri;
‘Na che, ha kena taba,
Ke ho wena, nthere.
E, sehlabelo sa ka …