Ka hlahlathela feelleng

1 Ka hlahlathela feelleng halelele,
Ke sa na modimo, ke se na tshepo;
Ho le lefifi, nyora le nkhamile,
Ke tsietswe, ke shwele ke sekoboto.
Jwale ke bone sediba sa ‘nete,
Sediba se maphodi, se monate.

2 Har’a dikaka tsa dibataolo
Ka ‘na ka cheka, ka hlora hakaakang!
Ke batla metsi, empa ho se letho.
Jo, ke lehlabathe fela le monyelang!
Jwale, ke bone sediba sa ‘nete…

3 Makhatheng a ho shwa, ka utlwa lentswe
Le re: wena ya nyorileng tlo metseng!
Ha ke tadima, ka bona moroeroe:
Ke Jesu! A mpitsa a eme sedibeng.
Jwale, ke bone sediba sa nete…

4 Ahe, ke ya o boka, Jesu wa ka,
Ke le madibeng a mahlohonolo!
Ke hlaphohile, ke tsoha molota;
Kajeno ke ruile khotso, nyakallo.
Jwale, ke bone sediba sa ‘nete…