Ke se ke utloile

1. Ke se ke utloile,-Jesu, ha o mpitsa;
U mpona ke lahlehile,-U re wa mpholosa.
E, ke dumetse,-Nthole, Morena;
Ntlhatswe, ntlhokodisise,-Ke be motle le ‘na.

2. Ke tla ka ditshila,-Ke moetsadibe;
Ke tla ke le fela-fela;-Oho, nkhauhele!
E, ke dumetse,…

3. Nkapese ka matla,-wena ka sebele;
Ntlholele sebe ka mehla,-U nketse mohale.
E, ke dumetse,…

4. wena ya mpitsitseng-Nthuise tumelo;
Lerato le phethehile-Le khotso le thabo.
E, ke dumetse,…

5. U ntlhoekise pelo,-U mpuse le kutlo,
Tsohle tse ho ‘na tsa botho-di khanye ka hloeko.
E, ke dumetse,…